Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bochov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bochov, hasicí přístroje Bochov, školení na hasicí přístroje Bochov, prodej hasicích systémů Bochov, prodej hasicích přístrojů Bochov, hasiva a hasicí příslušenství Bochov, Tepostop Bochov, firestop Bochov, hasicí systémy Bochov, hasicí zařízení Bochov, hasicí přístroje Bochov, požární ochrana Bochov, stabilní hasicí zařízení Bochov, lokální stabilní hasicí zařízení Bochov, automatický hasicí systém Bochov, samočinný hasicí systém Bochov, hasit CO2 Bochov, hasit oxid uhličitý Bochov, hasit s inergen Bochov, čisté hasivo Bochov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bochov, vodní hasící přístroj Bochov, sněhový hasící přístroj Bochov, pěnový hasící přístroj Bochov, požární zabezpečení Bochov, požární bezpečnost Bochov, protipožární ochrana Bochov, servisní organizace hasících přístrojů Bochov, hasící syytémy serverovny Bochov,hasící filter Bochov, hasící přístroje pro cnc stroje Bochov, hasící systémy pro autobusy Bochov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.