Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bochoř

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bochoř, hasicí přístroje Bochoř, školení na hasicí přístroje Bochoř, prodej hasicích systémů Bochoř, prodej hasicích přístrojů Bochoř, hasiva a hasicí příslušenství Bochoř, Tepostop Bochoř, firestop Bochoř, hasicí systémy Bochoř, hasicí zařízení Bochoř, hasicí přístroje Bochoř, požární ochrana Bochoř, stabilní hasicí zařízení Bochoř, lokální stabilní hasicí zařízení Bochoř, automatický hasicí systém Bochoř, samočinný hasicí systém Bochoř, hasit CO2 Bochoř, hasit oxid uhličitý Bochoř, hasit s inergen Bochoř, čisté hasivo Bochoř, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bochoř, vodní hasící přístroj Bochoř, sněhový hasící přístroj Bochoř, pěnový hasící přístroj Bochoř, požární zabezpečení Bochoř, požární bezpečnost Bochoř, protipožární ochrana Bochoř, servisní organizace hasících přístrojů Bochoř, hasící syytémy serverovny Bochoř,hasící filter Bochoř, hasící přístroje pro cnc stroje Bochoř, hasící systémy pro autobusy Bochoř, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.