Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bocanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bocanovice, hasicí přístroje Bocanovice, školení na hasicí přístroje Bocanovice, prodej hasicích systémů Bocanovice, prodej hasicích přístrojů Bocanovice, hasiva a hasicí příslušenství Bocanovice, Tepostop Bocanovice, firestop Bocanovice, hasicí systémy Bocanovice, hasicí zařízení Bocanovice, hasicí přístroje Bocanovice, požární ochrana Bocanovice, stabilní hasicí zařízení Bocanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bocanovice, automatický hasicí systém Bocanovice, samočinný hasicí systém Bocanovice, hasit CO2 Bocanovice, hasit oxid uhličitý Bocanovice, hasit s inergen Bocanovice, čisté hasivo Bocanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bocanovice, vodní hasící přístroj Bocanovice, sněhový hasící přístroj Bocanovice, pěnový hasící přístroj Bocanovice, požární zabezpečení Bocanovice, požární bezpečnost Bocanovice, protipožární ochrana Bocanovice, servisní organizace hasících přístrojů Bocanovice, hasící syytémy serverovny Bocanovice,hasící filter Bocanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bocanovice, hasící systémy pro autobusy Bocanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.