Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bobrová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bobrová, hasicí přístroje Bobrová, školení na hasicí přístroje Bobrová, prodej hasicích systémů Bobrová, prodej hasicích přístrojů Bobrová, hasiva a hasicí příslušenství Bobrová, Tepostop Bobrová, firestop Bobrová, hasicí systémy Bobrová, hasicí zařízení Bobrová, hasicí přístroje Bobrová, požární ochrana Bobrová, stabilní hasicí zařízení Bobrová, lokální stabilní hasicí zařízení Bobrová, automatický hasicí systém Bobrová, samočinný hasicí systém Bobrová, hasit CO2 Bobrová, hasit oxid uhličitý Bobrová, hasit s inergen Bobrová, čisté hasivo Bobrová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bobrová, vodní hasící přístroj Bobrová, sněhový hasící přístroj Bobrová, pěnový hasící přístroj Bobrová, požární zabezpečení Bobrová, požární bezpečnost Bobrová, protipožární ochrana Bobrová, servisní organizace hasících přístrojů Bobrová, hasící syytémy serverovny Bobrová,hasící filter Bobrová, hasící přístroje pro cnc stroje Bobrová, hasící systémy pro autobusy Bobrová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.