Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bobnice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bobnice, hasicí přístroje Bobnice, školení na hasicí přístroje Bobnice, prodej hasicích systémů Bobnice, prodej hasicích přístrojů Bobnice, hasiva a hasicí příslušenství Bobnice, Tepostop Bobnice, firestop Bobnice, hasicí systémy Bobnice, hasicí zařízení Bobnice, hasicí přístroje Bobnice, požární ochrana Bobnice, stabilní hasicí zařízení Bobnice, lokální stabilní hasicí zařízení Bobnice, automatický hasicí systém Bobnice, samočinný hasicí systém Bobnice, hasit CO2 Bobnice, hasit oxid uhličitý Bobnice, hasit s inergen Bobnice, čisté hasivo Bobnice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bobnice, vodní hasící přístroj Bobnice, sněhový hasící přístroj Bobnice, pěnový hasící přístroj Bobnice, požární zabezpečení Bobnice, požární bezpečnost Bobnice, protipožární ochrana Bobnice, servisní organizace hasících přístrojů Bobnice, hasící syytémy serverovny Bobnice,hasící filter Bobnice, hasící přístroje pro cnc stroje Bobnice, hasící systémy pro autobusy Bobnice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.