Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bludov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bludov, hasicí přístroje Bludov, školení na hasicí přístroje Bludov, prodej hasicích systémů Bludov, prodej hasicích přístrojů Bludov, hasiva a hasicí příslušenství Bludov, Tepostop Bludov, firestop Bludov, hasicí systémy Bludov, hasicí zařízení Bludov, hasicí přístroje Bludov, požární ochrana Bludov, stabilní hasicí zařízení Bludov, lokální stabilní hasicí zařízení Bludov, automatický hasicí systém Bludov, samočinný hasicí systém Bludov, hasit CO2 Bludov, hasit oxid uhličitý Bludov, hasit s inergen Bludov, čisté hasivo Bludov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bludov, vodní hasící přístroj Bludov, sněhový hasící přístroj Bludov, pěnový hasící přístroj Bludov, požární zabezpečení Bludov, požární bezpečnost Bludov, protipožární ochrana Bludov, servisní organizace hasících přístrojů Bludov, hasící syytémy serverovny Bludov,hasící filter Bludov, hasící přístroje pro cnc stroje Bludov, hasící systémy pro autobusy Bludov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.