Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blučina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blučina, hasicí přístroje Blučina, školení na hasicí přístroje Blučina, prodej hasicích systémů Blučina, prodej hasicích přístrojů Blučina, hasiva a hasicí příslušenství Blučina, Tepostop Blučina, firestop Blučina, hasicí systémy Blučina, hasicí zařízení Blučina, hasicí přístroje Blučina, požární ochrana Blučina, stabilní hasicí zařízení Blučina, lokální stabilní hasicí zařízení Blučina, automatický hasicí systém Blučina, samočinný hasicí systém Blučina, hasit CO2 Blučina, hasit oxid uhličitý Blučina, hasit s inergen Blučina, čisté hasivo Blučina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blučina, vodní hasící přístroj Blučina, sněhový hasící přístroj Blučina, pěnový hasící přístroj Blučina, požární zabezpečení Blučina, požární bezpečnost Blučina, protipožární ochrana Blučina, servisní organizace hasících přístrojů Blučina, hasící syytémy serverovny Blučina,hasící filter Blučina, hasící přístroje pro cnc stroje Blučina, hasící systémy pro autobusy Blučina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.