Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blšany u Loun

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blšany u Loun, hasicí přístroje Blšany u Loun, školení na hasicí přístroje Blšany u Loun, prodej hasicích systémů Blšany u Loun, prodej hasicích přístrojů Blšany u Loun, hasiva a hasicí příslušenství Blšany u Loun, Tepostop Blšany u Loun, firestop Blšany u Loun, hasicí systémy Blšany u Loun, hasicí zařízení Blšany u Loun, hasicí přístroje Blšany u Loun, požární ochrana Blšany u Loun, stabilní hasicí zařízení Blšany u Loun, lokální stabilní hasicí zařízení Blšany u Loun, automatický hasicí systém Blšany u Loun, samočinný hasicí systém Blšany u Loun, hasit CO2 Blšany u Loun, hasit oxid uhličitý Blšany u Loun, hasit s inergen Blšany u Loun, čisté hasivo Blšany u Loun, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blšany u Loun, vodní hasící přístroj Blšany u Loun, sněhový hasící přístroj Blšany u Loun, pěnový hasící přístroj Blšany u Loun, požární zabezpečení Blšany u Loun, požární bezpečnost Blšany u Loun, protipožární ochrana Blšany u Loun, servisní organizace hasících přístrojů Blšany u Loun, hasící syytémy serverovny Blšany u Loun,hasící filter Blšany u Loun, hasící přístroje pro cnc stroje Blšany u Loun, hasící systémy pro autobusy Blšany u Loun, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.