Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blšany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blšany, hasicí přístroje Blšany, školení na hasicí přístroje Blšany, prodej hasicích systémů Blšany, prodej hasicích přístrojů Blšany, hasiva a hasicí příslušenství Blšany, Tepostop Blšany, firestop Blšany, hasicí systémy Blšany, hasicí zařízení Blšany, hasicí přístroje Blšany, požární ochrana Blšany, stabilní hasicí zařízení Blšany, lokální stabilní hasicí zařízení Blšany, automatický hasicí systém Blšany, samočinný hasicí systém Blšany, hasit CO2 Blšany, hasit oxid uhličitý Blšany, hasit s inergen Blšany, čisté hasivo Blšany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blšany, vodní hasící přístroj Blšany, sněhový hasící přístroj Blšany, pěnový hasící přístroj Blšany, požární zabezpečení Blšany, požární bezpečnost Blšany, protipožární ochrana Blšany, servisní organizace hasících přístrojů Blšany, hasící syytémy serverovny Blšany,hasící filter Blšany, hasící přístroje pro cnc stroje Blšany, hasící systémy pro autobusy Blšany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.