Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blovice, hasicí přístroje Blovice, školení na hasicí přístroje Blovice, prodej hasicích systémů Blovice, prodej hasicích přístrojů Blovice, hasiva a hasicí příslušenství Blovice, Tepostop Blovice, firestop Blovice, hasicí systémy Blovice, hasicí zařízení Blovice, hasicí přístroje Blovice, požární ochrana Blovice, stabilní hasicí zařízení Blovice, lokální stabilní hasicí zařízení Blovice, automatický hasicí systém Blovice, samočinný hasicí systém Blovice, hasit CO2 Blovice, hasit oxid uhličitý Blovice, hasit s inergen Blovice, čisté hasivo Blovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blovice, vodní hasící přístroj Blovice, sněhový hasící přístroj Blovice, pěnový hasící přístroj Blovice, požární zabezpečení Blovice, požární bezpečnost Blovice, protipožární ochrana Blovice, servisní organizace hasících přístrojů Blovice, hasící syytémy serverovny Blovice,hasící filter Blovice, hasící přístroje pro cnc stroje Blovice, hasící systémy pro autobusy Blovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.