Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blížkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blížkovice, hasicí přístroje Blížkovice, školení na hasicí přístroje Blížkovice, prodej hasicích systémů Blížkovice, prodej hasicích přístrojů Blížkovice, hasiva a hasicí příslušenství Blížkovice, Tepostop Blížkovice, firestop Blížkovice, hasicí systémy Blížkovice, hasicí zařízení Blížkovice, hasicí přístroje Blížkovice, požární ochrana Blížkovice, stabilní hasicí zařízení Blížkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Blížkovice, automatický hasicí systém Blížkovice, samočinný hasicí systém Blížkovice, hasit CO2 Blížkovice, hasit oxid uhličitý Blížkovice, hasit s inergen Blížkovice, čisté hasivo Blížkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blížkovice, vodní hasící přístroj Blížkovice, sněhový hasící přístroj Blížkovice, pěnový hasící přístroj Blížkovice, požární zabezpečení Blížkovice, požární bezpečnost Blížkovice, protipožární ochrana Blížkovice, servisní organizace hasících přístrojů Blížkovice, hasící syytémy serverovny Blížkovice,hasící filter Blížkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Blížkovice, hasící systémy pro autobusy Blížkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.