Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blíževedly

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blíževedly, hasicí přístroje Blíževedly, školení na hasicí přístroje Blíževedly, prodej hasicích systémů Blíževedly, prodej hasicích přístrojů Blíževedly, hasiva a hasicí příslušenství Blíževedly, Tepostop Blíževedly, firestop Blíževedly, hasicí systémy Blíževedly, hasicí zařízení Blíževedly, hasicí přístroje Blíževedly, požární ochrana Blíževedly, stabilní hasicí zařízení Blíževedly, lokální stabilní hasicí zařízení Blíževedly, automatický hasicí systém Blíževedly, samočinný hasicí systém Blíževedly, hasit CO2 Blíževedly, hasit oxid uhličitý Blíževedly, hasit s inergen Blíževedly, čisté hasivo Blíževedly, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blíževedly, vodní hasící přístroj Blíževedly, sněhový hasící přístroj Blíževedly, pěnový hasící přístroj Blíževedly, požární zabezpečení Blíževedly, požární bezpečnost Blíževedly, protipožární ochrana Blíževedly, servisní organizace hasících přístrojů Blíževedly, hasící syytémy serverovny Blíževedly,hasící filter Blíževedly, hasící přístroje pro cnc stroje Blíževedly, hasící systémy pro autobusy Blíževedly, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.