Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blížejov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blížejov, hasicí přístroje Blížejov, školení na hasicí přístroje Blížejov, prodej hasicích systémů Blížejov, prodej hasicích přístrojů Blížejov, hasiva a hasicí příslušenství Blížejov, Tepostop Blížejov, firestop Blížejov, hasicí systémy Blížejov, hasicí zařízení Blížejov, hasicí přístroje Blížejov, požární ochrana Blížejov, stabilní hasicí zařízení Blížejov, lokální stabilní hasicí zařízení Blížejov, automatický hasicí systém Blížejov, samočinný hasicí systém Blížejov, hasit CO2 Blížejov, hasit oxid uhličitý Blížejov, hasit s inergen Blížejov, čisté hasivo Blížejov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blížejov, vodní hasící přístroj Blížejov, sněhový hasící přístroj Blížejov, pěnový hasící přístroj Blížejov, požární zabezpečení Blížejov, požární bezpečnost Blížejov, protipožární ochrana Blížejov, servisní organizace hasících přístrojů Blížejov, hasící syytémy serverovny Blížejov,hasící filter Blížejov, hasící přístroje pro cnc stroje Blížejov, hasící systémy pro autobusy Blížejov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.