Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blevice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blevice, hasicí přístroje Blevice, školení na hasicí přístroje Blevice, prodej hasicích systémů Blevice, prodej hasicích přístrojů Blevice, hasiva a hasicí příslušenství Blevice, Tepostop Blevice, firestop Blevice, hasicí systémy Blevice, hasicí zařízení Blevice, hasicí přístroje Blevice, požární ochrana Blevice, stabilní hasicí zařízení Blevice, lokální stabilní hasicí zařízení Blevice, automatický hasicí systém Blevice, samočinný hasicí systém Blevice, hasit CO2 Blevice, hasit oxid uhličitý Blevice, hasit s inergen Blevice, čisté hasivo Blevice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blevice, vodní hasící přístroj Blevice, sněhový hasící přístroj Blevice, pěnový hasící přístroj Blevice, požární zabezpečení Blevice, požární bezpečnost Blevice, protipožární ochrana Blevice, servisní organizace hasících přístrojů Blevice, hasící syytémy serverovny Blevice,hasící filter Blevice, hasící přístroje pro cnc stroje Blevice, hasící systémy pro autobusy Blevice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.