Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blešno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blešno, hasicí přístroje Blešno, školení na hasicí přístroje Blešno, prodej hasicích systémů Blešno, prodej hasicích přístrojů Blešno, hasiva a hasicí příslušenství Blešno, Tepostop Blešno, firestop Blešno, hasicí systémy Blešno, hasicí zařízení Blešno, hasicí přístroje Blešno, požární ochrana Blešno, stabilní hasicí zařízení Blešno, lokální stabilní hasicí zařízení Blešno, automatický hasicí systém Blešno, samočinný hasicí systém Blešno, hasit CO2 Blešno, hasit oxid uhličitý Blešno, hasit s inergen Blešno, čisté hasivo Blešno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blešno, vodní hasící přístroj Blešno, sněhový hasící přístroj Blešno, pěnový hasící přístroj Blešno, požární zabezpečení Blešno, požární bezpečnost Blešno, protipožární ochrana Blešno, servisní organizace hasících přístrojů Blešno, hasící syytémy serverovny Blešno,hasící filter Blešno, hasící přístroje pro cnc stroje Blešno, hasící systémy pro autobusy Blešno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.