Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blažovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blažovice, hasicí přístroje Blažovice, školení na hasicí přístroje Blažovice, prodej hasicích systémů Blažovice, prodej hasicích přístrojů Blažovice, hasiva a hasicí příslušenství Blažovice, Tepostop Blažovice, firestop Blažovice, hasicí systémy Blažovice, hasicí zařízení Blažovice, hasicí přístroje Blažovice, požární ochrana Blažovice, stabilní hasicí zařízení Blažovice, lokální stabilní hasicí zařízení Blažovice, automatický hasicí systém Blažovice, samočinný hasicí systém Blažovice, hasit CO2 Blažovice, hasit oxid uhličitý Blažovice, hasit s inergen Blažovice, čisté hasivo Blažovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blažovice, vodní hasící přístroj Blažovice, sněhový hasící přístroj Blažovice, pěnový hasící přístroj Blažovice, požární zabezpečení Blažovice, požární bezpečnost Blažovice, protipožární ochrana Blažovice, servisní organizace hasících přístrojů Blažovice, hasící syytémy serverovny Blažovice,hasící filter Blažovice, hasící přístroje pro cnc stroje Blažovice, hasící systémy pro autobusy Blažovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.