Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blažkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blažkov, hasicí přístroje Blažkov, školení na hasicí přístroje Blažkov, prodej hasicích systémů Blažkov, prodej hasicích přístrojů Blažkov, hasiva a hasicí příslušenství Blažkov, Tepostop Blažkov, firestop Blažkov, hasicí systémy Blažkov, hasicí zařízení Blažkov, hasicí přístroje Blažkov, požární ochrana Blažkov, stabilní hasicí zařízení Blažkov, lokální stabilní hasicí zařízení Blažkov, automatický hasicí systém Blažkov, samočinný hasicí systém Blažkov, hasit CO2 Blažkov, hasit oxid uhličitý Blažkov, hasit s inergen Blažkov, čisté hasivo Blažkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blažkov, vodní hasící přístroj Blažkov, sněhový hasící přístroj Blažkov, pěnový hasící přístroj Blažkov, požární zabezpečení Blažkov, požární bezpečnost Blažkov, protipožární ochrana Blažkov, servisní organizace hasících přístrojů Blažkov, hasící syytémy serverovny Blažkov,hasící filter Blažkov, hasící přístroje pro cnc stroje Blažkov, hasící systémy pro autobusy Blažkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.