Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blažim

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blažim, hasicí přístroje Blažim, školení na hasicí přístroje Blažim, prodej hasicích systémů Blažim, prodej hasicích přístrojů Blažim, hasiva a hasicí příslušenství Blažim, Tepostop Blažim, firestop Blažim, hasicí systémy Blažim, hasicí zařízení Blažim, hasicí přístroje Blažim, požární ochrana Blažim, stabilní hasicí zařízení Blažim, lokální stabilní hasicí zařízení Blažim, automatický hasicí systém Blažim, samočinný hasicí systém Blažim, hasit CO2 Blažim, hasit oxid uhličitý Blažim, hasit s inergen Blažim, čisté hasivo Blažim, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blažim, vodní hasící přístroj Blažim, sněhový hasící přístroj Blažim, pěnový hasící přístroj Blažim, požární zabezpečení Blažim, požární bezpečnost Blažim, protipožární ochrana Blažim, servisní organizace hasících přístrojů Blažim, hasící syytémy serverovny Blažim,hasící filter Blažim, hasící přístroje pro cnc stroje Blažim, hasící systémy pro autobusy Blažim, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.