Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blazice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blazice, hasicí přístroje Blazice, školení na hasicí přístroje Blazice, prodej hasicích systémů Blazice, prodej hasicích přístrojů Blazice, hasiva a hasicí příslušenství Blazice, Tepostop Blazice, firestop Blazice, hasicí systémy Blazice, hasicí zařízení Blazice, hasicí přístroje Blazice, požární ochrana Blazice, stabilní hasicí zařízení Blazice, lokální stabilní hasicí zařízení Blazice, automatický hasicí systém Blazice, samočinný hasicí systém Blazice, hasit CO2 Blazice, hasit oxid uhličitý Blazice, hasit s inergen Blazice, čisté hasivo Blazice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blazice, vodní hasící přístroj Blazice, sněhový hasící přístroj Blazice, pěnový hasící přístroj Blazice, požární zabezpečení Blazice, požární bezpečnost Blazice, protipožární ochrana Blazice, servisní organizace hasících přístrojů Blazice, hasící syytémy serverovny Blazice,hasící filter Blazice, hasící přístroje pro cnc stroje Blazice, hasící systémy pro autobusy Blazice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.