Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blažejovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blažejovice, hasicí přístroje Blažejovice, školení na hasicí přístroje Blažejovice, prodej hasicích systémů Blažejovice, prodej hasicích přístrojů Blažejovice, hasiva a hasicí příslušenství Blažejovice, Tepostop Blažejovice, firestop Blažejovice, hasicí systémy Blažejovice, hasicí zařízení Blažejovice, hasicí přístroje Blažejovice, požární ochrana Blažejovice, stabilní hasicí zařízení Blažejovice, lokální stabilní hasicí zařízení Blažejovice, automatický hasicí systém Blažejovice, samočinný hasicí systém Blažejovice, hasit CO2 Blažejovice, hasit oxid uhličitý Blažejovice, hasit s inergen Blažejovice, čisté hasivo Blažejovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blažejovice, vodní hasící přístroj Blažejovice, sněhový hasící přístroj Blažejovice, pěnový hasící přístroj Blažejovice, požární zabezpečení Blažejovice, požární bezpečnost Blažejovice, protipožární ochrana Blažejovice, servisní organizace hasících přístrojů Blažejovice, hasící syytémy serverovny Blažejovice,hasící filter Blažejovice, hasící přístroje pro cnc stroje Blažejovice, hasící systémy pro autobusy Blažejovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.