Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blažejov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blažejov, hasicí přístroje Blažejov, školení na hasicí přístroje Blažejov, prodej hasicích systémů Blažejov, prodej hasicích přístrojů Blažejov, hasiva a hasicí příslušenství Blažejov, Tepostop Blažejov, firestop Blažejov, hasicí systémy Blažejov, hasicí zařízení Blažejov, hasicí přístroje Blažejov, požární ochrana Blažejov, stabilní hasicí zařízení Blažejov, lokální stabilní hasicí zařízení Blažejov, automatický hasicí systém Blažejov, samočinný hasicí systém Blažejov, hasit CO2 Blažejov, hasit oxid uhličitý Blažejov, hasit s inergen Blažejov, čisté hasivo Blažejov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blažejov, vodní hasící přístroj Blažejov, sněhový hasící přístroj Blažejov, pěnový hasící přístroj Blažejov, požární zabezpečení Blažejov, požární bezpečnost Blažejov, protipožární ochrana Blažejov, servisní organizace hasících přístrojů Blažejov, hasící syytémy serverovny Blažejov,hasící filter Blažejov, hasící přístroje pro cnc stroje Blažejov, hasící systémy pro autobusy Blažejov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.