Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatno, hasicí přístroje Blatno, školení na hasicí přístroje Blatno, prodej hasicích systémů Blatno, prodej hasicích přístrojů Blatno, hasiva a hasicí příslušenství Blatno, Tepostop Blatno, firestop Blatno, hasicí systémy Blatno, hasicí zařízení Blatno, hasicí přístroje Blatno, požární ochrana Blatno, stabilní hasicí zařízení Blatno, lokální stabilní hasicí zařízení Blatno, automatický hasicí systém Blatno, samočinný hasicí systém Blatno, hasit CO2 Blatno, hasit oxid uhličitý Blatno, hasit s inergen Blatno, čisté hasivo Blatno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatno, vodní hasící přístroj Blatno, sněhový hasící přístroj Blatno, pěnový hasící přístroj Blatno, požární zabezpečení Blatno, požární bezpečnost Blatno, protipožární ochrana Blatno, servisní organizace hasících přístrojů Blatno, hasící syytémy serverovny Blatno,hasící filter Blatno, hasící přístroje pro cnc stroje Blatno, hasící systémy pro autobusy Blatno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.