Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatnička

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatnička, hasicí přístroje Blatnička, školení na hasicí přístroje Blatnička, prodej hasicích systémů Blatnička, prodej hasicích přístrojů Blatnička, hasiva a hasicí příslušenství Blatnička, Tepostop Blatnička, firestop Blatnička, hasicí systémy Blatnička, hasicí zařízení Blatnička, hasicí přístroje Blatnička, požární ochrana Blatnička, stabilní hasicí zařízení Blatnička, lokální stabilní hasicí zařízení Blatnička, automatický hasicí systém Blatnička, samočinný hasicí systém Blatnička, hasit CO2 Blatnička, hasit oxid uhličitý Blatnička, hasit s inergen Blatnička, čisté hasivo Blatnička, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatnička, vodní hasící přístroj Blatnička, sněhový hasící přístroj Blatnička, pěnový hasící přístroj Blatnička, požární zabezpečení Blatnička, požární bezpečnost Blatnička, protipožární ochrana Blatnička, servisní organizace hasících přístrojů Blatnička, hasící syytémy serverovny Blatnička,hasící filter Blatnička, hasící přístroje pro cnc stroje Blatnička, hasící systémy pro autobusy Blatnička, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.