Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatná, hasicí přístroje Blatná, školení na hasicí přístroje Blatná, prodej hasicích systémů Blatná, prodej hasicích přístrojů Blatná, hasiva a hasicí příslušenství Blatná, Tepostop Blatná, firestop Blatná, hasicí systémy Blatná, hasicí zařízení Blatná, hasicí přístroje Blatná, požární ochrana Blatná, stabilní hasicí zařízení Blatná, lokální stabilní hasicí zařízení Blatná, automatický hasicí systém Blatná, samočinný hasicí systém Blatná, hasit CO2 Blatná, hasit oxid uhličitý Blatná, hasit s inergen Blatná, čisté hasivo Blatná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatná, vodní hasící přístroj Blatná, sněhový hasící přístroj Blatná, pěnový hasící přístroj Blatná, požární zabezpečení Blatná, požární bezpečnost Blatná, protipožární ochrana Blatná, servisní organizace hasících přístrojů Blatná, hasící syytémy serverovny Blatná,hasící filter Blatná, hasící přístroje pro cnc stroje Blatná, hasící systémy pro autobusy Blatná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.