Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatec, hasicí přístroje Blatec, školení na hasicí přístroje Blatec, prodej hasicích systémů Blatec, prodej hasicích přístrojů Blatec, hasiva a hasicí příslušenství Blatec, Tepostop Blatec, firestop Blatec, hasicí systémy Blatec, hasicí zařízení Blatec, hasicí přístroje Blatec, požární ochrana Blatec, stabilní hasicí zařízení Blatec, lokální stabilní hasicí zařízení Blatec, automatický hasicí systém Blatec, samočinný hasicí systém Blatec, hasit CO2 Blatec, hasit oxid uhličitý Blatec, hasit s inergen Blatec, čisté hasivo Blatec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatec, vodní hasící přístroj Blatec, sněhový hasící přístroj Blatec, pěnový hasící přístroj Blatec, požární zabezpečení Blatec, požární bezpečnost Blatec, protipožární ochrana Blatec, servisní organizace hasících přístrojů Blatec, hasící syytémy serverovny Blatec,hasící filter Blatec, hasící přístroje pro cnc stroje Blatec, hasící systémy pro autobusy Blatec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.