Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blatce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blatce, hasicí přístroje Blatce, školení na hasicí přístroje Blatce, prodej hasicích systémů Blatce, prodej hasicích přístrojů Blatce, hasiva a hasicí příslušenství Blatce, Tepostop Blatce, firestop Blatce, hasicí systémy Blatce, hasicí zařízení Blatce, hasicí přístroje Blatce, požární ochrana Blatce, stabilní hasicí zařízení Blatce, lokální stabilní hasicí zařízení Blatce, automatický hasicí systém Blatce, samočinný hasicí systém Blatce, hasit CO2 Blatce, hasit oxid uhličitý Blatce, hasit s inergen Blatce, čisté hasivo Blatce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blatce, vodní hasící přístroj Blatce, sněhový hasící přístroj Blatce, pěnový hasící přístroj Blatce, požární zabezpečení Blatce, požární bezpečnost Blatce, protipožární ochrana Blatce, servisní organizace hasících přístrojů Blatce, hasící syytémy serverovny Blatce,hasící filter Blatce, hasící přístroje pro cnc stroje Blatce, hasící systémy pro autobusy Blatce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.