Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Blanné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Blanné, hasicí přístroje Blanné, školení na hasicí přístroje Blanné, prodej hasicích systémů Blanné, prodej hasicích přístrojů Blanné, hasiva a hasicí příslušenství Blanné, Tepostop Blanné, firestop Blanné, hasicí systémy Blanné, hasicí zařízení Blanné, hasicí přístroje Blanné, požární ochrana Blanné, stabilní hasicí zařízení Blanné, lokální stabilní hasicí zařízení Blanné, automatický hasicí systém Blanné, samočinný hasicí systém Blanné, hasit CO2 Blanné, hasit oxid uhličitý Blanné, hasit s inergen Blanné, čisté hasivo Blanné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Blanné, vodní hasící přístroj Blanné, sněhový hasící přístroj Blanné, pěnový hasící přístroj Blanné, požární zabezpečení Blanné, požární bezpečnost Blanné, protipožární ochrana Blanné, servisní organizace hasících přístrojů Blanné, hasící syytémy serverovny Blanné,hasící filter Blanné, hasící přístroje pro cnc stroje Blanné, hasící systémy pro autobusy Blanné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.