Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bitozeves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bitozeves, hasicí přístroje Bitozeves, školení na hasicí přístroje Bitozeves, prodej hasicích systémů Bitozeves, prodej hasicích přístrojů Bitozeves, hasiva a hasicí příslušenství Bitozeves, Tepostop Bitozeves, firestop Bitozeves, hasicí systémy Bitozeves, hasicí zařízení Bitozeves, hasicí přístroje Bitozeves, požární ochrana Bitozeves, stabilní hasicí zařízení Bitozeves, lokální stabilní hasicí zařízení Bitozeves, automatický hasicí systém Bitozeves, samočinný hasicí systém Bitozeves, hasit CO2 Bitozeves, hasit oxid uhličitý Bitozeves, hasit s inergen Bitozeves, čisté hasivo Bitozeves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bitozeves, vodní hasící přístroj Bitozeves, sněhový hasící přístroj Bitozeves, pěnový hasící přístroj Bitozeves, požární zabezpečení Bitozeves, požární bezpečnost Bitozeves, protipožární ochrana Bitozeves, servisní organizace hasících přístrojů Bitozeves, hasící syytémy serverovny Bitozeves,hasící filter Bitozeves, hasící přístroje pro cnc stroje Bitozeves, hasící systémy pro autobusy Bitozeves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.