Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bítovčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bítovčice, hasicí přístroje Bítovčice, školení na hasicí přístroje Bítovčice, prodej hasicích systémů Bítovčice, prodej hasicích přístrojů Bítovčice, hasiva a hasicí příslušenství Bítovčice, Tepostop Bítovčice, firestop Bítovčice, hasicí systémy Bítovčice, hasicí zařízení Bítovčice, hasicí přístroje Bítovčice, požární ochrana Bítovčice, stabilní hasicí zařízení Bítovčice, lokální stabilní hasicí zařízení Bítovčice, automatický hasicí systém Bítovčice, samočinný hasicí systém Bítovčice, hasit CO2 Bítovčice, hasit oxid uhličitý Bítovčice, hasit s inergen Bítovčice, čisté hasivo Bítovčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bítovčice, vodní hasící přístroj Bítovčice, sněhový hasící přístroj Bítovčice, pěnový hasící přístroj Bítovčice, požární zabezpečení Bítovčice, požární bezpečnost Bítovčice, protipožární ochrana Bítovčice, servisní organizace hasících přístrojů Bítovčice, hasící syytémy serverovny Bítovčice,hasící filter Bítovčice, hasící přístroje pro cnc stroje Bítovčice, hasící systémy pro autobusy Bítovčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.