Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bítovany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bítovany, hasicí přístroje Bítovany, školení na hasicí přístroje Bítovany, prodej hasicích systémů Bítovany, prodej hasicích přístrojů Bítovany, hasiva a hasicí příslušenství Bítovany, Tepostop Bítovany, firestop Bítovany, hasicí systémy Bítovany, hasicí zařízení Bítovany, hasicí přístroje Bítovany, požární ochrana Bítovany, stabilní hasicí zařízení Bítovany, lokální stabilní hasicí zařízení Bítovany, automatický hasicí systém Bítovany, samočinný hasicí systém Bítovany, hasit CO2 Bítovany, hasit oxid uhličitý Bítovany, hasit s inergen Bítovany, čisté hasivo Bítovany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bítovany, vodní hasící přístroj Bítovany, sněhový hasící přístroj Bítovany, pěnový hasící přístroj Bítovany, požární zabezpečení Bítovany, požární bezpečnost Bítovany, protipožární ochrana Bítovany, servisní organizace hasících přístrojů Bítovany, hasící syytémy serverovny Bítovany,hasící filter Bítovany, hasící přístroje pro cnc stroje Bítovany, hasící systémy pro autobusy Bítovany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.