Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bítov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bítov, hasicí přístroje Bítov, školení na hasicí přístroje Bítov, prodej hasicích systémů Bítov, prodej hasicích přístrojů Bítov, hasiva a hasicí příslušenství Bítov, Tepostop Bítov, firestop Bítov, hasicí systémy Bítov, hasicí zařízení Bítov, hasicí přístroje Bítov, požární ochrana Bítov, stabilní hasicí zařízení Bítov, lokální stabilní hasicí zařízení Bítov, automatický hasicí systém Bítov, samočinný hasicí systém Bítov, hasit CO2 Bítov, hasit oxid uhličitý Bítov, hasit s inergen Bítov, čisté hasivo Bítov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bítov, vodní hasící přístroj Bítov, sněhový hasící přístroj Bítov, pěnový hasící přístroj Bítov, požární zabezpečení Bítov, požární bezpečnost Bítov, protipožární ochrana Bítov, servisní organizace hasících přístrojů Bítov, hasící syytémy serverovny Bítov,hasící filter Bítov, hasící přístroje pro cnc stroje Bítov, hasící systémy pro autobusy Bítov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.