Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bítouchov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bítouchov, hasicí přístroje Bítouchov, školení na hasicí přístroje Bítouchov, prodej hasicích systémů Bítouchov, prodej hasicích přístrojů Bítouchov, hasiva a hasicí příslušenství Bítouchov, Tepostop Bítouchov, firestop Bítouchov, hasicí systémy Bítouchov, hasicí zařízení Bítouchov, hasicí přístroje Bítouchov, požární ochrana Bítouchov, stabilní hasicí zařízení Bítouchov, lokální stabilní hasicí zařízení Bítouchov, automatický hasicí systém Bítouchov, samočinný hasicí systém Bítouchov, hasit CO2 Bítouchov, hasit oxid uhličitý Bítouchov, hasit s inergen Bítouchov, čisté hasivo Bítouchov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bítouchov, vodní hasící přístroj Bítouchov, sněhový hasící přístroj Bítouchov, pěnový hasící přístroj Bítouchov, požární zabezpečení Bítouchov, požární bezpečnost Bítouchov, protipožární ochrana Bítouchov, servisní organizace hasících přístrojů Bítouchov, hasící syytémy serverovny Bítouchov,hasící filter Bítouchov, hasící přístroje pro cnc stroje Bítouchov, hasící systémy pro autobusy Bítouchov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.