Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Biskupice-Pulkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Biskupice-Pulkov, hasicí přístroje Biskupice-Pulkov, školení na hasicí přístroje Biskupice-Pulkov, prodej hasicích systémů Biskupice-Pulkov, prodej hasicích přístrojů Biskupice-Pulkov, hasiva a hasicí příslušenství Biskupice-Pulkov, Tepostop Biskupice-Pulkov, firestop Biskupice-Pulkov, hasicí systémy Biskupice-Pulkov, hasicí zařízení Biskupice-Pulkov, hasicí přístroje Biskupice-Pulkov, požární ochrana Biskupice-Pulkov, stabilní hasicí zařízení Biskupice-Pulkov, lokální stabilní hasicí zařízení Biskupice-Pulkov, automatický hasicí systém Biskupice-Pulkov, samočinný hasicí systém Biskupice-Pulkov, hasit CO2 Biskupice-Pulkov, hasit oxid uhličitý Biskupice-Pulkov, hasit s inergen Biskupice-Pulkov, čisté hasivo Biskupice-Pulkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Biskupice-Pulkov, vodní hasící přístroj Biskupice-Pulkov, sněhový hasící přístroj Biskupice-Pulkov, pěnový hasící přístroj Biskupice-Pulkov, požární zabezpečení Biskupice-Pulkov, požární bezpečnost Biskupice-Pulkov, protipožární ochrana Biskupice-Pulkov, servisní organizace hasících přístrojů Biskupice-Pulkov, hasící syytémy serverovny Biskupice-Pulkov,hasící filter Biskupice-Pulkov, hasící přístroje pro cnc stroje Biskupice-Pulkov, hasící systémy pro autobusy Biskupice-Pulkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.