Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Biskupice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Biskupice, hasicí přístroje Biskupice, školení na hasicí přístroje Biskupice, prodej hasicích systémů Biskupice, prodej hasicích přístrojů Biskupice, hasiva a hasicí příslušenství Biskupice, Tepostop Biskupice, firestop Biskupice, hasicí systémy Biskupice, hasicí zařízení Biskupice, hasicí přístroje Biskupice, požární ochrana Biskupice, stabilní hasicí zařízení Biskupice, lokální stabilní hasicí zařízení Biskupice, automatický hasicí systém Biskupice, samočinný hasicí systém Biskupice, hasit CO2 Biskupice, hasit oxid uhličitý Biskupice, hasit s inergen Biskupice, čisté hasivo Biskupice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Biskupice, vodní hasící přístroj Biskupice, sněhový hasící přístroj Biskupice, pěnový hasící přístroj Biskupice, požární zabezpečení Biskupice, požární bezpečnost Biskupice, protipožární ochrana Biskupice, servisní organizace hasících přístrojů Biskupice, hasící syytémy serverovny Biskupice,hasící filter Biskupice, hasící přístroje pro cnc stroje Biskupice, hasící systémy pro autobusy Biskupice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.