Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Biskoupky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Biskoupky, hasicí přístroje Biskoupky, školení na hasicí přístroje Biskoupky, prodej hasicích systémů Biskoupky, prodej hasicích přístrojů Biskoupky, hasiva a hasicí příslušenství Biskoupky, Tepostop Biskoupky, firestop Biskoupky, hasicí systémy Biskoupky, hasicí zařízení Biskoupky, hasicí přístroje Biskoupky, požární ochrana Biskoupky, stabilní hasicí zařízení Biskoupky, lokální stabilní hasicí zařízení Biskoupky, automatický hasicí systém Biskoupky, samočinný hasicí systém Biskoupky, hasit CO2 Biskoupky, hasit oxid uhličitý Biskoupky, hasit s inergen Biskoupky, čisté hasivo Biskoupky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Biskoupky, vodní hasící přístroj Biskoupky, sněhový hasící přístroj Biskoupky, pěnový hasící přístroj Biskoupky, požární zabezpečení Biskoupky, požární bezpečnost Biskoupky, protipožární ochrana Biskoupky, servisní organizace hasících přístrojů Biskoupky, hasící syytémy serverovny Biskoupky,hasící filter Biskoupky, hasící přístroje pro cnc stroje Biskoupky, hasící systémy pro autobusy Biskoupky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.