Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Biřkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Biřkov, hasicí přístroje Biřkov, školení na hasicí přístroje Biřkov, prodej hasicích systémů Biřkov, prodej hasicích přístrojů Biřkov, hasiva a hasicí příslušenství Biřkov, Tepostop Biřkov, firestop Biřkov, hasicí systémy Biřkov, hasicí zařízení Biřkov, hasicí přístroje Biřkov, požární ochrana Biřkov, stabilní hasicí zařízení Biřkov, lokální stabilní hasicí zařízení Biřkov, automatický hasicí systém Biřkov, samočinný hasicí systém Biřkov, hasit CO2 Biřkov, hasit oxid uhličitý Biřkov, hasit s inergen Biřkov, čisté hasivo Biřkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Biřkov, vodní hasící přístroj Biřkov, sněhový hasící přístroj Biřkov, pěnový hasící přístroj Biřkov, požární zabezpečení Biřkov, požární bezpečnost Biřkov, protipožární ochrana Biřkov, servisní organizace hasících přístrojů Biřkov, hasící syytémy serverovny Biřkov,hasící filter Biřkov, hasící přístroje pro cnc stroje Biřkov, hasící systémy pro autobusy Biřkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.