Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílý Újezd

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílý Újezd, hasicí přístroje Bílý Újezd, školení na hasicí přístroje Bílý Újezd, prodej hasicích systémů Bílý Újezd, prodej hasicích přístrojů Bílý Újezd, hasiva a hasicí příslušenství Bílý Újezd, Tepostop Bílý Újezd, firestop Bílý Újezd, hasicí systémy Bílý Újezd, hasicí zařízení Bílý Újezd, hasicí přístroje Bílý Újezd, požární ochrana Bílý Újezd, stabilní hasicí zařízení Bílý Újezd, lokální stabilní hasicí zařízení Bílý Újezd, automatický hasicí systém Bílý Újezd, samočinný hasicí systém Bílý Újezd, hasit CO2 Bílý Újezd, hasit oxid uhličitý Bílý Újezd, hasit s inergen Bílý Újezd, čisté hasivo Bílý Újezd, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílý Újezd, vodní hasící přístroj Bílý Újezd, sněhový hasící přístroj Bílý Újezd, pěnový hasící přístroj Bílý Újezd, požární zabezpečení Bílý Újezd, požární bezpečnost Bílý Újezd, protipožární ochrana Bílý Újezd, servisní organizace hasících přístrojů Bílý Újezd, hasící syytémy serverovny Bílý Újezd,hasící filter Bílý Újezd, hasící přístroje pro cnc stroje Bílý Újezd, hasící systémy pro autobusy Bílý Újezd, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.