Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílý Potok

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílý Potok, hasicí přístroje Bílý Potok, školení na hasicí přístroje Bílý Potok, prodej hasicích systémů Bílý Potok, prodej hasicích přístrojů Bílý Potok, hasiva a hasicí příslušenství Bílý Potok, Tepostop Bílý Potok, firestop Bílý Potok, hasicí systémy Bílý Potok, hasicí zařízení Bílý Potok, hasicí přístroje Bílý Potok, požární ochrana Bílý Potok, stabilní hasicí zařízení Bílý Potok, lokální stabilní hasicí zařízení Bílý Potok, automatický hasicí systém Bílý Potok, samočinný hasicí systém Bílý Potok, hasit CO2 Bílý Potok, hasit oxid uhličitý Bílý Potok, hasit s inergen Bílý Potok, čisté hasivo Bílý Potok, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílý Potok, vodní hasící přístroj Bílý Potok, sněhový hasící přístroj Bílý Potok, pěnový hasící přístroj Bílý Potok, požární zabezpečení Bílý Potok, požární bezpečnost Bílý Potok, protipožární ochrana Bílý Potok, servisní organizace hasících přístrojů Bílý Potok, hasící syytémy serverovny Bílý Potok,hasící filter Bílý Potok, hasící přístroje pro cnc stroje Bílý Potok, hasící systémy pro autobusy Bílý Potok, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.