Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílý Kostel nad Nisou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílý Kostel nad Nisou, hasicí přístroje Bílý Kostel nad Nisou, školení na hasicí přístroje Bílý Kostel nad Nisou, prodej hasicích systémů Bílý Kostel nad Nisou, prodej hasicích přístrojů Bílý Kostel nad Nisou, hasiva a hasicí příslušenství Bílý Kostel nad Nisou, Tepostop Bílý Kostel nad Nisou, firestop Bílý Kostel nad Nisou, hasicí systémy Bílý Kostel nad Nisou, hasicí zařízení Bílý Kostel nad Nisou, hasicí přístroje Bílý Kostel nad Nisou, požární ochrana Bílý Kostel nad Nisou, stabilní hasicí zařízení Bílý Kostel nad Nisou, lokální stabilní hasicí zařízení Bílý Kostel nad Nisou, automatický hasicí systém Bílý Kostel nad Nisou, samočinný hasicí systém Bílý Kostel nad Nisou, hasit CO2 Bílý Kostel nad Nisou, hasit oxid uhličitý Bílý Kostel nad Nisou, hasit s inergen Bílý Kostel nad Nisou, čisté hasivo Bílý Kostel nad Nisou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílý Kostel nad Nisou, vodní hasící přístroj Bílý Kostel nad Nisou, sněhový hasící přístroj Bílý Kostel nad Nisou, pěnový hasící přístroj Bílý Kostel nad Nisou, požární zabezpečení Bílý Kostel nad Nisou, požární bezpečnost Bílý Kostel nad Nisou, protipožární ochrana Bílý Kostel nad Nisou, servisní organizace hasících přístrojů Bílý Kostel nad Nisou, hasící syytémy serverovny Bílý Kostel nad Nisou,hasící filter Bílý Kostel nad Nisou, hasící přístroje pro cnc stroje Bílý Kostel nad Nisou, hasící systémy pro autobusy Bílý Kostel nad Nisou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.