Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílý Kámen

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílý Kámen, hasicí přístroje Bílý Kámen, školení na hasicí přístroje Bílý Kámen, prodej hasicích systémů Bílý Kámen, prodej hasicích přístrojů Bílý Kámen, hasiva a hasicí příslušenství Bílý Kámen, Tepostop Bílý Kámen, firestop Bílý Kámen, hasicí systémy Bílý Kámen, hasicí zařízení Bílý Kámen, hasicí přístroje Bílý Kámen, požární ochrana Bílý Kámen, stabilní hasicí zařízení Bílý Kámen, lokální stabilní hasicí zařízení Bílý Kámen, automatický hasicí systém Bílý Kámen, samočinný hasicí systém Bílý Kámen, hasit CO2 Bílý Kámen, hasit oxid uhličitý Bílý Kámen, hasit s inergen Bílý Kámen, čisté hasivo Bílý Kámen, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílý Kámen, vodní hasící přístroj Bílý Kámen, sněhový hasící přístroj Bílý Kámen, pěnový hasící přístroj Bílý Kámen, požární zabezpečení Bílý Kámen, požární bezpečnost Bílý Kámen, protipožární ochrana Bílý Kámen, servisní organizace hasících přístrojů Bílý Kámen, hasící syytémy serverovny Bílý Kámen,hasící filter Bílý Kámen, hasící přístroje pro cnc stroje Bílý Kámen, hasící systémy pro autobusy Bílý Kámen, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.