Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílsko, hasicí přístroje Bílsko, školení na hasicí přístroje Bílsko, prodej hasicích systémů Bílsko, prodej hasicích přístrojů Bílsko, hasiva a hasicí příslušenství Bílsko, Tepostop Bílsko, firestop Bílsko, hasicí systémy Bílsko, hasicí zařízení Bílsko, hasicí přístroje Bílsko, požární ochrana Bílsko, stabilní hasicí zařízení Bílsko, lokální stabilní hasicí zařízení Bílsko, automatický hasicí systém Bílsko, samočinný hasicí systém Bílsko, hasit CO2 Bílsko, hasit oxid uhličitý Bílsko, hasit s inergen Bílsko, čisté hasivo Bílsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílsko, vodní hasící přístroj Bílsko, sněhový hasící přístroj Bílsko, pěnový hasící přístroj Bílsko, požární zabezpečení Bílsko, požární bezpečnost Bílsko, protipožární ochrana Bílsko, servisní organizace hasících přístrojů Bílsko, hasící syytémy serverovny Bílsko,hasící filter Bílsko, hasící přístroje pro cnc stroje Bílsko, hasící systémy pro autobusy Bílsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.