Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílovice-Lutotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílovice-Lutotín, hasicí přístroje Bílovice-Lutotín, školení na hasicí přístroje Bílovice-Lutotín, prodej hasicích systémů Bílovice-Lutotín, prodej hasicích přístrojů Bílovice-Lutotín, hasiva a hasicí příslušenství Bílovice-Lutotín, Tepostop Bílovice-Lutotín, firestop Bílovice-Lutotín, hasicí systémy Bílovice-Lutotín, hasicí zařízení Bílovice-Lutotín, hasicí přístroje Bílovice-Lutotín, požární ochrana Bílovice-Lutotín, stabilní hasicí zařízení Bílovice-Lutotín, lokální stabilní hasicí zařízení Bílovice-Lutotín, automatický hasicí systém Bílovice-Lutotín, samočinný hasicí systém Bílovice-Lutotín, hasit CO2 Bílovice-Lutotín, hasit oxid uhličitý Bílovice-Lutotín, hasit s inergen Bílovice-Lutotín, čisté hasivo Bílovice-Lutotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílovice-Lutotín, vodní hasící přístroj Bílovice-Lutotín, sněhový hasící přístroj Bílovice-Lutotín, pěnový hasící přístroj Bílovice-Lutotín, požární zabezpečení Bílovice-Lutotín, požární bezpečnost Bílovice-Lutotín, protipožární ochrana Bílovice-Lutotín, servisní organizace hasících přístrojů Bílovice-Lutotín, hasící syytémy serverovny Bílovice-Lutotín,hasící filter Bílovice-Lutotín, hasící přístroje pro cnc stroje Bílovice-Lutotín, hasící systémy pro autobusy Bílovice-Lutotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.