Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílovice, hasicí přístroje Bílovice, školení na hasicí přístroje Bílovice, prodej hasicích systémů Bílovice, prodej hasicích přístrojů Bílovice, hasiva a hasicí příslušenství Bílovice, Tepostop Bílovice, firestop Bílovice, hasicí systémy Bílovice, hasicí zařízení Bílovice, hasicí přístroje Bílovice, požární ochrana Bílovice, stabilní hasicí zařízení Bílovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bílovice, automatický hasicí systém Bílovice, samočinný hasicí systém Bílovice, hasit CO2 Bílovice, hasit oxid uhličitý Bílovice, hasit s inergen Bílovice, čisté hasivo Bílovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílovice, vodní hasící přístroj Bílovice, sněhový hasící přístroj Bílovice, pěnový hasící přístroj Bílovice, požární zabezpečení Bílovice, požární bezpečnost Bílovice, protipožární ochrana Bílovice, servisní organizace hasících přístrojů Bílovice, hasící syytémy serverovny Bílovice,hasící filter Bílovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bílovice, hasící systémy pro autobusy Bílovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.