Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílovec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílovec, hasicí přístroje Bílovec, školení na hasicí přístroje Bílovec, prodej hasicích systémů Bílovec, prodej hasicích přístrojů Bílovec, hasiva a hasicí příslušenství Bílovec, Tepostop Bílovec, firestop Bílovec, hasicí systémy Bílovec, hasicí zařízení Bílovec, hasicí přístroje Bílovec, požární ochrana Bílovec, stabilní hasicí zařízení Bílovec, lokální stabilní hasicí zařízení Bílovec, automatický hasicí systém Bílovec, samočinný hasicí systém Bílovec, hasit CO2 Bílovec, hasit oxid uhličitý Bílovec, hasit s inergen Bílovec, čisté hasivo Bílovec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílovec, vodní hasící přístroj Bílovec, sněhový hasící přístroj Bílovec, pěnový hasící přístroj Bílovec, požární zabezpečení Bílovec, požární bezpečnost Bílovec, protipožární ochrana Bílovec, servisní organizace hasících přístrojů Bílovec, hasící syytémy serverovny Bílovec,hasící filter Bílovec, hasící přístroje pro cnc stroje Bílovec, hasící systémy pro autobusy Bílovec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.