Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílov, hasicí přístroje Bílov, školení na hasicí přístroje Bílov, prodej hasicích systémů Bílov, prodej hasicích přístrojů Bílov, hasiva a hasicí příslušenství Bílov, Tepostop Bílov, firestop Bílov, hasicí systémy Bílov, hasicí zařízení Bílov, hasicí přístroje Bílov, požární ochrana Bílov, stabilní hasicí zařízení Bílov, lokální stabilní hasicí zařízení Bílov, automatický hasicí systém Bílov, samočinný hasicí systém Bílov, hasit CO2 Bílov, hasit oxid uhličitý Bílov, hasit s inergen Bílov, čisté hasivo Bílov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílov, vodní hasící přístroj Bílov, sněhový hasící přístroj Bílov, pěnový hasící přístroj Bílov, požární zabezpečení Bílov, požární bezpečnost Bílov, protipožární ochrana Bílov, servisní organizace hasících přístrojů Bílov, hasící syytémy serverovny Bílov,hasící filter Bílov, hasící přístroje pro cnc stroje Bílov, hasící systémy pro autobusy Bílov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.