Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílkovice, hasicí přístroje Bílkovice, školení na hasicí přístroje Bílkovice, prodej hasicích systémů Bílkovice, prodej hasicích přístrojů Bílkovice, hasiva a hasicí příslušenství Bílkovice, Tepostop Bílkovice, firestop Bílkovice, hasicí systémy Bílkovice, hasicí zařízení Bílkovice, hasicí přístroje Bílkovice, požární ochrana Bílkovice, stabilní hasicí zařízení Bílkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Bílkovice, automatický hasicí systém Bílkovice, samočinný hasicí systém Bílkovice, hasit CO2 Bílkovice, hasit oxid uhličitý Bílkovice, hasit s inergen Bílkovice, čisté hasivo Bílkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílkovice, vodní hasící přístroj Bílkovice, sněhový hasící přístroj Bílkovice, pěnový hasící přístroj Bílkovice, požární zabezpečení Bílkovice, požární bezpečnost Bílkovice, protipožární ochrana Bílkovice, servisní organizace hasících přístrojů Bílkovice, hasící syytémy serverovny Bílkovice,hasící filter Bílkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Bílkovice, hasící systémy pro autobusy Bílkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.