Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílina, hasicí přístroje Bílina, školení na hasicí přístroje Bílina, prodej hasicích systémů Bílina, prodej hasicích přístrojů Bílina, hasiva a hasicí příslušenství Bílina, Tepostop Bílina, firestop Bílina, hasicí systémy Bílina, hasicí zařízení Bílina, hasicí přístroje Bílina, požární ochrana Bílina, stabilní hasicí zařízení Bílina, lokální stabilní hasicí zařízení Bílina, automatický hasicí systém Bílina, samočinný hasicí systém Bílina, hasit CO2 Bílina, hasit oxid uhličitý Bílina, hasit s inergen Bílina, čisté hasivo Bílina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílina, vodní hasící přístroj Bílina, sněhový hasící přístroj Bílina, pěnový hasící přístroj Bílina, požární zabezpečení Bílina, požární bezpečnost Bílina, protipožární ochrana Bílina, servisní organizace hasících přístrojů Bílina, hasící syytémy serverovny Bílina,hasící filter Bílina, hasící přístroje pro cnc stroje Bílina, hasící systémy pro autobusy Bílina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.