Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílichov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílichov, hasicí přístroje Bílichov, školení na hasicí přístroje Bílichov, prodej hasicích systémů Bílichov, prodej hasicích přístrojů Bílichov, hasiva a hasicí příslušenství Bílichov, Tepostop Bílichov, firestop Bílichov, hasicí systémy Bílichov, hasicí zařízení Bílichov, hasicí přístroje Bílichov, požární ochrana Bílichov, stabilní hasicí zařízení Bílichov, lokální stabilní hasicí zařízení Bílichov, automatický hasicí systém Bílichov, samočinný hasicí systém Bílichov, hasit CO2 Bílichov, hasit oxid uhličitý Bílichov, hasit s inergen Bílichov, čisté hasivo Bílichov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílichov, vodní hasící přístroj Bílichov, sněhový hasící přístroj Bílichov, pěnový hasící přístroj Bílichov, požární zabezpečení Bílichov, požární bezpečnost Bílichov, protipožární ochrana Bílichov, servisní organizace hasících přístrojů Bílichov, hasící syytémy serverovny Bílichov,hasící filter Bílichov, hasící přístroje pro cnc stroje Bílichov, hasící systémy pro autobusy Bílichov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.