Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílé Poličany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílé Poličany, hasicí přístroje Bílé Poličany, školení na hasicí přístroje Bílé Poličany, prodej hasicích systémů Bílé Poličany, prodej hasicích přístrojů Bílé Poličany, hasiva a hasicí příslušenství Bílé Poličany, Tepostop Bílé Poličany, firestop Bílé Poličany, hasicí systémy Bílé Poličany, hasicí zařízení Bílé Poličany, hasicí přístroje Bílé Poličany, požární ochrana Bílé Poličany, stabilní hasicí zařízení Bílé Poličany, lokální stabilní hasicí zařízení Bílé Poličany, automatický hasicí systém Bílé Poličany, samočinný hasicí systém Bílé Poličany, hasit CO2 Bílé Poličany, hasit oxid uhličitý Bílé Poličany, hasit s inergen Bílé Poličany, čisté hasivo Bílé Poličany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílé Poličany, vodní hasící přístroj Bílé Poličany, sněhový hasící přístroj Bílé Poličany, pěnový hasící přístroj Bílé Poličany, požární zabezpečení Bílé Poličany, požární bezpečnost Bílé Poličany, protipožární ochrana Bílé Poličany, servisní organizace hasících přístrojů Bílé Poličany, hasící syytémy serverovny Bílé Poličany,hasící filter Bílé Poličany, hasící přístroje pro cnc stroje Bílé Poličany, hasící systémy pro autobusy Bílé Poličany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.