Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Bílé Podolí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Bílé Podolí, hasicí přístroje Bílé Podolí, školení na hasicí přístroje Bílé Podolí, prodej hasicích systémů Bílé Podolí, prodej hasicích přístrojů Bílé Podolí, hasiva a hasicí příslušenství Bílé Podolí, Tepostop Bílé Podolí, firestop Bílé Podolí, hasicí systémy Bílé Podolí, hasicí zařízení Bílé Podolí, hasicí přístroje Bílé Podolí, požární ochrana Bílé Podolí, stabilní hasicí zařízení Bílé Podolí, lokální stabilní hasicí zařízení Bílé Podolí, automatický hasicí systém Bílé Podolí, samočinný hasicí systém Bílé Podolí, hasit CO2 Bílé Podolí, hasit oxid uhličitý Bílé Podolí, hasit s inergen Bílé Podolí, čisté hasivo Bílé Podolí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Bílé Podolí, vodní hasící přístroj Bílé Podolí, sněhový hasící přístroj Bílé Podolí, pěnový hasící přístroj Bílé Podolí, požární zabezpečení Bílé Podolí, požární bezpečnost Bílé Podolí, protipožární ochrana Bílé Podolí, servisní organizace hasících přístrojů Bílé Podolí, hasící syytémy serverovny Bílé Podolí,hasící filter Bílé Podolí, hasící přístroje pro cnc stroje Bílé Podolí, hasící systémy pro autobusy Bílé Podolí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.